Vve Kiki

Ik werk met VVE Kiki. Wat houdt dan in?

Door uw kind naar een gastouder te brengen, kiest u als ouder voor opvang in huiselijke sfeer. Voor kinderen is een gastgezin een plaats om andere kinderen te ontmoeten en te leren kennen, met elkaar te spelen, samen te eten en te slapen. Verder is het een plaats om van elkaar te leren, om met elkaar rekening te houden en ervaringen op te doen.

Kinderopvang bij een gastouder: een verbreding van de opvoedingssituatie door andere kinderen en verzorgers, een andere omgeving met andere mogelijkheden. Het wordt zo een aanvulling op de opvoedingsactiviteiten van de ouders. Een kind moet zich kunnen ontplooien bij de gastouder. Kinderopvang bij een gastouder betekent meer dan ‘gezellig bezig zijn met kinderen’.

Het VVE programma ‘Kiki’ is een manier om een kind te stimuleren en de gelegenheid te bieden zich te ontplooien. En het mooie is dat het bij de leeftijd van 1,5 al kan toepassen.

Kiki is een beer die bij uw gastouder thuis komt wonen en samen met de kinderen allerlei avonturen beleeft. Met de beer Kiki komt er een extra ‘kind’ met zijn eigen karakter in huis bij. Kiki doet aan alles mee, waar het kind ook aan meedoet. Kiki kan een ‘maatje’ worden van de gastkinderen. Kiki is een knuffel waar je je als kind mee kunt identificeren.

Iedere maand is er een ander thema beschikbaar. De thema’s zijn opgebouwd uit een inleiding, kern en afsluiting. Aan ieder thema zijn 8 activiteiten gekoppeld. Deze activiteiten kunnen individueel, in twee- of drietallen of met z’n allen worden uitgevoerd. De activiteiten bestaan onder meer uit: voorlezen van boekjes passend bij het thema, aanleren van liedjes, spelletjes, dansjes, knutselwerkjes en rollenspellen. Als afsluiting van het thema kunnen de kinderen een leuke collage maken over het thema met hierop de woorden en liedjes die ze hebben geleerd.